Dítě v ohrožení

Úprava registrace

Hlavní obor podnikání:

Detailní popis:

Pomozte mě najít včas
Dítě v ohrožení

TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
Policie České republiky 158
Záchranná služba 155
Hasičská záchranný sbor 150
Tísňová linka 112

NKMPPD byl vyvinut za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí, který počítá se zapojením široké veřejnosti do pátrání a také se zajištěním potřebné psychologické podpory rodinám pohřešovaných dětí. Základem systému je pátrací činnost Policie ČR a při rozsáhlých pátracích akcích v terénu je rovněž zapojován integrovaný záchranný systém (IZS). Systém jako celek není založen na konceptu vytváření nových institucí, ale na lepším využití existujících mechanismů spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, na efektivním využití existujících komunikačních kanálů a koordinaci odpovědných orgánů.

O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR na základě stanovených kritérií, přičemž systém není určen pro dobrovolné útěky z domova či z ústavního zařízení. Vždy se posuzují konkrétní okolnosti případu, samotný vývoj pátrání po pohřešovaném dítěti. Konečné rozhodnutí, zda bude systém aktivován, náleží příslušnému pracovníkovi služby kriminální policie a vyšetřování zodpovědnému za pátrání, na základě stanovené metodiky a spolupráce se specialisty po linii mládeže a násilné trestné činnosti.

Podmínky pro přenos informací od Policie ČR k médiím vytváří nově upravená aplikace „pátrání po osobách“. Aplikace umožňuje nejen médiím, ale i všem občanům přihlásit se e-mailem nebo RSS kanálem k odběru novinek (upozornění o zveřejnění/aktualizaci/stažení záznamu o pohřešovaném dítěti na webu Policie ČR). Na tuto aplikaci se můžete přihlásit přímo prostřednictvím těchto webových stránek.

V současné době je do projektu zapojeno celkem 10 médií (Česká televize, TV Prima, TV Barrandov, Český rozhlas, Rádio Impuls, Frekvence 1, Aktuálně.cz, Česká tisková kancelář,.zpravodajský web TN.CZ a Týden.cz) a společnost GOPE Systems a.s., jejíž spolupráce v rámci NKMPPD souvisí s uceleným řešením systému včasné intervence, a to na základě provozované služby „Najdu Tě“.

Dosavadní zkušenosti a průběžná vyhodnocení ukazují, že systém je efektivní a splňuje účel, pro který byl zřízen. V doporučení Výboru OSN pro práva dítěte ze 17. června 2011 je NKMPPD přímo označen jako jeden z několika progresivních počinů České republiky v rámci plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte a Opčního protokolu k Úmluvě o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů. Poznatky z praktického využívání systému jsou s ohledem na svoji závažnost také dále zapracovávány do interních předpisů Policie ČR.

Další informace:

Název firmy (jak nás zákazníci znají): Dítě v ohrožení
Název společnosti (dle ŽL nebo OR): Pomozte mě najít včas
Typ společnosti: nezisková organizace
Umístnění: Praha (Pražský Kraj)
Telefon 1: (+420)974834550
Telefon 2: (+420)974832571
DIČ: Ne
WWW adresa: http://www.pomoztemenajit.cz
Email: uskpv.sekretreditele@mvcr.cz
Interní identifikátor: 2012029
Interní zkratky: RF,,

Ilustrační obrázky:

Dítě v ohrožení Dítě v ohrožení
czechubytovani.eu